จองหลักสูตร

คุณสามารถจองหลักสูตรได้ที่นี่หากคุณต้องการเรียนกับเรา

หลังจากทำการจองคุณจะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกำหนดการชำระเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • บทเรียนมีความยาว 50 นาที
  • บทเรียนไม่สามารถถ่ายโอนให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้
  • การยกเลิกบทเรียนที่กำหนดไว้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • หากนักเรียนมาสายสำหรับชั้นเรียนเวลาอาจถูกหักออกจากบทเรียน
  • แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลา 1-6 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้น